Classic Car Show

Hvad sjekkes på en EU-kontroll?

Ideen med EU-kontroll er å tilby tryggere og mer miljøvennlige bilflåter i hele Europa. Det er ikke en fullstendig tilstandsrapport og du vil derfor ikke finne ut om begynnelsen av rustangrep eller driftssikkerheten til ditt kjøretøy. En EU-kontroll er ikke til dette formålet, men må likevel utføres av et godkjent verksted og kontrollører. Men hva kontrolleres da? Dette ser vi nærmere på.

Kontrollen består av to deler

De to delene som kontrolleres er trafikksikkerhet og miljø.

Kan jeg unngå en EU-kontroll?

Alle kjøretøy må gjennomgå EU-kontroller. Nye biler gjør dem sjeldnere og eldre biler en gang i året. Et tips er å fikse bilen før kontrollen slik at du slipper å komme tilbake for en ny sjekk. Men alle må gjøre sjekken ellers blir det helt meningsløst. 

18 Aug 2022